سفارش تبلیغ
صبا ویژن

همیشه مهربان ،همیشه ممنونتم

به نام تو که چنان زیبایی که چشم دل بندگانت را اشک ریزان از فرط شوقت کرده ای !توکه با مهربانیت ، شراب عشقت رانوش جان بندگانت می کنی،با اینکه هر روز بر رخساره نقاشیت دوده گناه میریزم ،اماچون میدانی بیشتر ازهرکسی دوستت دارم،بازبه من فرصتی دوباره بلکه هزارباره داده ای.الهی!انقدر عزیزومهربانی،که وقتی داداش قشنگم را ازم گرفتی به گلستان صبر زینب سلام الله علیها دعوتم کردی وچنان اطمینان وارامشی به من عنایت فرمودی که همراه اشکم شکر میگویم و زیر اه سینه ام خوشنود به رضایت توی مهربانم هستم .چه غمم باشد وقتی که امانتت را پس می گیری صدها هدیه بی عوض میدهی.                                                                       


مناجات با او

خدایا اغاز وانجام هر کاری،منشاءهر سعادتی،دلییل عبادتی ،                                                                           

خدایا امرمان به اطاعت نمودی ونهی از زشتی ها

مهربانم تویی که همیشه همراه وهمدم من بودی،دستم گرفتی وحرکتم دادی،زبانم را گویا نمودی وذهنم راشکوفا

اکنون که مرا مفتخر به بندگیت نموده ای ،نمی دانم هنوزهم  دستم را گرفته ای یا رهایم کرده ای

اما مهربانا!از کران رحمتت دور می پندارم که با گنهکاریم رهایم کنی !


سرآغاز

   

                         بسم الله الرحمن الرحیم

                        هست کلید درگنج حکیم

                        فاتحه فکرت وختم سخن

                       نام خدایست برآن ختم کن
                                                    نظامی گنجوی